අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

430. සොණ්ණකොන්තරික ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4617. සම්භාවනීය වූ, ආත්මය (-සිත) දමනය කළා වූ, සන්හුන් වූ, ශ්‍රෙෂ්ඨ ප්‍රතිපද්‍රමාර්‍ගයෙහි ගමන් කරන්නා වූ චිත්තව්‍යූපශමයෙහි ඇළුනා වූ, සියල්ල අවබොධ කළා වූ- 4618. තරණය කරණ ලද චතුරෝඝ ඇති ධ්‍යාන කරන්නා වූ, ධ්‍යානයෙහි ඇළුනා වූ, මොනෙ‍ය්‍ය ගුණයන්ගෙන් යුතු වූ, වැඩහුන්නා වූ සමාධියට සමවැදුනා වූ උපුල් පෙති පැහැ ඇති, සම්බුදුරජුන් (දුටිමි.) 4619. දැක ලබුකැටයකින් දිය ගෙණ බුද්ධශ්‍රෙෂ්ඨයන් වහන්සේ වෙත එළඹියෙමි. බුදුරජුන්ගේ සිරිපා දොවා මම ලබුකැටය දුනිමි. ...

429. සොවණ්ණකිඬ්කණිය ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4600. සැදැහැයෙන් (ගිහිගෙන්) නික්ම අනගාර්‍ය්‍ය සඞ්ඛ්‍යාත සසුනෙහි පැවිදි වීමි. තපොකර්‍මයෙහි අපේක්ෂිත වූයෙම් වැහැරි සිවුරු දරන්නෙම් වීමි. 4601. එසමයෙහි ලෝකජ්‍යෙෂ්ඨ වූ නරශ්‍රෙෂ්ඨ වූ අත්ථදස්සී භාග්‍යවත් තෙමේ මහාජනයා (සසර සයුරින්) තරණය කරමින් (ලොව) පහළ විය. 4602. දැඩි ව්‍යාධියකින් මාගේ බලය ද එකාන්තයෙන් ක්ෂය වීය. බුද්ධශ්‍රෙෂ්ඨයන් වහන්සේ සිහි කොට වැලිතෙලෙහි උතුම් සෑයක්- 4603. කොට මම සතුටු සිත් ඇත්තෙම් ඔද වැඩි සිතැත්තෙම් සියතින් ...

428. සුචින්තිත ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4567. එකල්හි මම හංසවති නගරයෙහි ගොවියෙක් වීමි. කෘෂිකර්‍මයෙන් ජිවත් වෙමි. එයින් අඹුදරුවන් පෝෂණය කරමි. 4568. එකල්හි කෙත මැනැවින් සමෘද්ධ ය. මාගේ ධාන්‍යය ද ඵල දැරිණි. ශස්‍ය පස්නා දවස් පැමිණි කල්හි මම මෙසේ සිතිමි. 4569. "යම් බඳු වූ මම ඉදින් අග්‍රශස්‍යය සඞ්ඝයාට නො දී වළදන්නෙම් නම්, එකල්හි ගුණ-අගුණ දන්නා වූ මා වැනියනට එය නුසුදුසු ය. නො හොබනේ ය. 4670. මේ දෙතිස්මහපුරිස්ලකුණෙන් හෙබි අසමසම බුදුරජ තෙමේ ය. නිරුත්තර පුණ්‍යක්ෂෙත්‍ර ...

427. ඒකධම්මසවණිය ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4548. සියලූ ධර්‍මයන්හි පරතෙරට ගිය පදුමුත්තර නම් බුදුරජ තෙමේ සිවුසස් පවසමින් බොහෝ දෙනා (සසරසයුරින්) එතෙර කරවී ය. 4549. එසමයෙහි මම උග්‍රතපස් ඇති ජටාධරයෙක් (තවුසෙක්) වීමි. වැහැරිසිවුරු සලමින් අහසෙහි යමි. 4550. එකල්හි මම බුද්ධශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්සේගේ (හිස) මතුයෙහි යන්නට නො සමත් වෙමි. මම ශෛලපර්‍වතයට පැමිණ පක්ෂියකු මෙන් ගමන් නො ලබමි. 4551. (පෙර) දියෙහි මෙන් කිමිද මෙසේ අහසෙහි යමි. මාගේ මේ ඉරියාපථ විකොපනය (ඉරියවු වැරදීම) ...

426. ඝතමණ්ඩදායක ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4539. (සිවුසස් දහම් පිළිබඳව) මැනැවින් සිතූ ලෝක ජ්‍යෙෂ්ඨ වූ නරශ්‍රෙෂ්ඨ වු මහවනයට පිවිසියා වූ වාතාබාධයකින් පෙළුනා වූ බුදුරජුන් දැක සිත පහදවා (ඉතා පිරිසිදු) ගිතෙල් මණ්ඩයක් පිළිගැන්විමි. 4540. (මෙම පූණ්‍ය කර්‍මය) කරණ ලද බැවින් රැස්කරණ ලද බැවින් මේ නාගිරථි නදිය ද සිවුමහ මුහුදු ද මට ගිතෙල් සපයති. 4541. මේ ඝෝර වූ අප්‍රමාණ වූ අසංඛ්‍ය වූ පෘථිවිය ද මාගේ අදහස දැන මීසකුරු බවට පත් වේ. 4542. සිවුමහදිවයිනෙහි පොළොවෙහි වැඩුනු මේ සියලු වෘක්ෂ පාදපයෝ ...